Thông tin

Xem thêm

Thông báo

Thông báo thay đổi thời gian làm việc

Do nguyên liệu của đơn hàng 2004, 2005 bị gửi về trễ, không kịp theo kế hoạch sản xuất của một số chuyền may. Sau khi thương lượng lùi thời gian xuất hàng cho các khách hàng, Công ty quyết định điều chỉnh lịch làm việc, nghỉ trước và làm bù theo lịch.

Để hiểu rõ hơn về quy định các loại ngày nghỉ, bạn vui lòng xem thông tin ở bảng chi tiết

Xem thêm

Nội quy - Chính sách

Trách nhiệm xã hội

Cũng như tổng công ty tại Nhật Bản, Wacoal tại Việt Nam nhận thức rất rõ để có thể tồn tại bền vững, sự tồn tại đó phải gắn liền với việc đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Quy định về các loại ngày nghỉ

Để hiểu rõ hơn về quy định các loại ngày nghỉ, bạn vui lòng xem thông tin ở bảng chi tiết.

Quy trình - Thủ tục

Quy trình đăng ký ngày nghỉ online

Tất cả các thao tác yêu cầu bạn phải đăng nhập vào hệ thống chấm công online...

Quy trình bổ sung dữ liệu quẹt thẻ/ vân tay trực tuyến

Các trường hợp cần bổ sung dữ liệu quẹt thẻ/ vân tay:Quên thẻ, mất thẻ...

Các hoạt động
Hỏi đáp

Theo quy định công ty tính từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm nếu người lao động không sử dụng hết ngày nghỉ phép năm trong năm thì sẽ được thanh toán lại vào lương tháng 01. Cách tính tiền thanh toán phép năm như sau:

Tiền thanh toán phép năm = [(Lương căn bản + Phụ cấp cố định)/22.5] * Số phép năm còn lại

***Công ty có quyền sắp xếp cho người lao động nghỉ phép năm tùy theo tình hình sản xuất, kinh doanh sau khi tham khảo ý kiến cũng như thông báo trước cho người lao động.

Theo quy định công ty khi CNV nộp đầy đủ phép nghỉ cưới kèm Giấy đăng ký kết hôn (bản photo) và đã nghỉ phép cướithì tiền cưới sẽ được thanh toán vào ngày 25~27 hàng tháng.

Các mức chúc mừng như sau:

Công nhân viên ký HĐLĐ dưới 1 năm:500.000vnđ
Công nhân viên ký HĐLĐ từ 1 đến dưới 3 năm:800.000vnđ
Công nhân viên ký HĐLĐ từ 3 đến dưới 5 năm: 1.000.000vnđ
Công nhân viên ký HĐLĐ từ 5 đến dưới 7 năm: 1.200.000vnđ
Công nhân viên ký HĐLĐ trên 7 năm: 1.500.000vnđ

Theo nội quy công ty công nhân viên chính thức làm việc từ đủ 01 năm trở lên sẽ được ứng phép trong năm.

Theo qui định công ty CNV nghỉ tang gia sẽ tính theo ngày làm việc, bổ sung đơn xin nghỉ phép và giấy báo tử

Tang bố, mẹ (chồng, vợ) 5 ngày 1.000.000 VNĐ Nộp phép + giấy báo tử
Tang anh, chị, em ruột 2 ngày 500.000 VNĐ Nộp phép + giấy báo tử
Tang vợ/chồng 5 ngày 3.000.000 VNĐ Nộp phép + giấy báo tử
Tang con      
+ Trong thời gian nghỉ sinh   500.000 VNĐ Nộp giấy báo tử
+ Sau thời gian nghỉ sinh 5 ngày 2.000.000 VNĐ Nộp phép + giấy báo tử

Theo quy định công ty, tính từ ngày ký HĐLĐ người lao động (ngành nặng nhọc) làm tròn đủ 12 tháng trong năm Dương lịch sẽ có 14 ngày phép năm. Trường hợp còn lại sẽ tính tỷ lệ từ ngày ký HĐLĐ. Công nhân viên làm việc liên tục đủ 5 năm sẽ có thêm 1 ngày phép năm.

 

Theo quy định công ty công nhân viên phải sắp xếp kế hoạch nghỉ bù trong vòng 2 tháng kể từ ngày đi làm, tập huấn hoặc đào tạo ngoài giờ làm việc.

Khi ông, bà của công nhân viên mất theo luật lao động và nội quy công ty sẽ không tính nghỉ tang gia mà trừ nghỉ phép năm 1 ngày (nộp giấy báo tử)

 

Theo quy định công ty chỉ có 7 trường hợp sau nghỉ, vắng mặt, đi trễ hoặc về sớm có chuyên cần

  • Nghỉ phép năm xin trước được duyệt và phép nộp lên văn phòng trước ngày nghỉ
  • Nghỉ khám thai xin trước được duyệt
  • Nghỉ tang gia, cưới hỏi, chăm vợ sinh
  • Đi trễ, về sớm khi mang thai từ tháng thứ 7
  • Đi trễ, về sớm khi đang chăm sóc con dưới 12 tháng tuổi
  • Đi công tác, quên thẻ, quên quẹt thẻ, mất thẻ, hư thẻ
  • Ra vào trong giờ nghỉ trưa có xin trước được duyệt

Nghỉ khám thai xin trước được duyệt nhưng nộp chứng từ nghỉ bệnh thì sẽ chuyển sang nghỉ bệnh xin trước được duyệt, nghỉ bệnh không nằm trong trường hợp nghỉ có chuyên cần nên trường hợp này không có chuyên cần.