Chúng tôi, những nhân viên công ty Lốp Yokohama Việt Nam luôn hành động dựa trên sự tôn trọng nhân quyền, đồng thời chúng tôi cũng luôn phấn đấu hướng đến việc xây dựng 1 xã hội phát triển theo hướng bền vững với những ý thức tốt đẹp. Dự án ""trồng rừng ngàn năm"" đang được tập đoàn Yokohama triển khai hoạt động và trong vòng 10 năm tới sẽ mở rộng trên 20 quốc gia

1
Vị trí:
Nơi làm việc:
Số lượng:
Ngày hết hạn:
Junior Marketing
Bình Dương
3
15/05/2016